Användarverktyg

Webbverktyg


start

Flyktingfakta


Ambitionen med denna webb är att sammanställa fakta om flyktingpolitik primärt i Sverige, men även i andra länder för jämförelsens skull. Med fakta avses uppgifter, utan värderingar. I den mån som jag gör egna kommentarer så ska det ske tydligt.

Flyktingfakta är en systerwebb till Klimatfakta.info.

Jag har inga speciella kunskaper inom området utan ser min uppgift att sammanställa information som andra publicerat.

Senaste ändringar

Flyktingfakta har klimatpaus. Det är fn viktigare att bevaka utvecklingen inom klimatområdet och skriva i Klimatfakta.info.

Synpunkter?

start.txt · Senast uppdaterad: 2015/12/10 14:00 av hib